Rot och rut arbete

Du kan få rot- och rutavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag. Husarbete använder vi som ett sammanfattande begrepp för rot- och rutarbeten.
RUT-AVDRAGET
RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.
FÖR VEM GÄLLER AVDRAGET?
1. Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna
2. Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige

HUR STORT ÄR AVDRAGET?
Du får upp till 50 000 kronor i skattereduktion. Är ni två blir maxavdraget 100 000kr. Dock kan avdraget aldrig bli större än det belopp som du/ni ska betala i slutlig skatt.
FÖR VILKA TJÄNSTER?
Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar.
Nedan kan du se några exempel som är berättigade till RUT-avdrag.
• – Städning
• – Matlagning & Klädvård
• – Gräsklippning
• – Snöskottning
• – Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola
• – Omsorg i samband besök på bank, vårdcentral osv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *