Trappstädning

En välstädad trappuppgång borgar för en hög säkerhet och liten risk för halkolyckor. Välstädade

trappor bidrar dessutom till ökad trivsel för boende och ger ett positivt intryck för besökare.